CIDOS, s.r.o.
lícové cihly a klinkerylícové cihly a klinkery
zámková betonová dlažbazámková betonová dlažba
dlažba klinkerdlažba klinker
cihelná dlažbacihelná dlažba
cihelná antukacihelná antuka

Kotvení

Při dimenzování uvažujeme jenom s tloušťkou vnitřního zdiva. Stropy smějí být ukládány jen na tuto stranu. Tloušťku vnitřního zdiva volíme zpravidla 240 mm (případně 300 mm).

Vzduchová mezera má být nejméně šířky 60 a nejvíce 150 mm. Mezeru je třeba chránit před zapadáním zdící maltou. Pokud zdící maltu alespoň na jedné straně vzduchové mezery stíráme, může její šířka být i 40 mm. Vnější plášť je šířky 115 mm (NF).

Takto široké vnější pláště je nutno podpírat po výškových odstupech asi 12 m. Tato vzdálenost může být větší, je-li prokázána stabilita a s přihlédnutím k různému přetvoření plášťů. Je-li podepření z oceli, je nutné používat antikorozní materiál.

Není-li vnější plášť vyšší než 2 podlaží nebo je-li v této výšce podepřen, může být přesah lícového zdiva do 20 mm šířky klinkru, maximálně do 2/3 šířky klinkeru.

U budov do dvou plných podlaží můžeme projektovat štítový trojúhelník do výšky 4 m.

Oba pláště, tj. vnitřní a lícovou zeď je nutno spojit drátěnými sponami z nerezavějící oceli (HALFEN). Četnost kotvení má být ve svislém směru alespoň 500 mm a ve vodorovném alespoň 750 mm – tj. 5 – 6 ks spon na 1 m2 lícového zdiva. První vrstvu spon uložíme co nejníže. Zpravidla používáme spony s hmoždinkou do vnitřního zdiva.

kotveníkotveníkotvení
kotvení

Pro upevnění tepelné izolace v odvětrávaném zdivu doporučujeme použít kombinovanou přichytku izolace s okapničkou.

kotveníkotvení

Vnitřní plášť a stropy podlaží je třeba chránit proti vlhkosti u paty mezery mezi plášti. Izolace se provede ve spádu směrem ven v prostoru vzduchové mezery a také nad okny, dveřními překlady a pod římsami parapetu. Izolace musí být navržena tak, aby po něm nemohl sklouznout vnější plášť - musí se vložit do maltového lože.

Vnější plášť by měl být dole a nahoře opatřen větracími otvory, např. ve formě volných styčných spár. Celkový průřez větracích otvorů by měl činit asi 75 cm2 na 20 m2 plochy fasády včetně oken a dveří.

Nad izolací paty vnějšího pláště vynecháme v první vrstvě cihel volné styčné spáry, který umožní případný odtok kondenzátu, zde doporučujeme použití odvětrávacích mřížek.

Ve vnějším plášti nezapomeneme navrhnout svislé dilatační spáry v souladu s členěním fasády. S různým přetvořením vnějšího a vnitřního pláště je třeba počítat zejména u budov s více podlažími.

Při tuhém uchycení překladů k nosné konstrukci je nutno navrhnout vodorovné dilatační spáry s pružným utěsněním.

Svislé dilatační spáry mohou zůstat bez výplně v případě ochrany tepelně izolační vrstvy např. překrytím folií.

CIDOS, s.r.o., Popovice 99, 506 01 Jičín, Ič 25278321, Dič CZ25278321,
reg. v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové (odd. C, vložka 12363)
Ing. Miroslav Charamza - 607 544 589, 724 070 769, e-mail: cidos@cidos.cz