CIDOS, s.r.o.
lícové cihly a klinkerylícové cihly a klinkery
zámková betonová dlažbazámková betonová dlažba
dlažba klinkerdlažba klinker
cihelná dlažbacihelná dlažba
cihelná antukacihelná antuka

Lícové cihly a klinkery - pracovní postup
PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z KLINKEROVÝCH CIHEL, NEBO LÍCOVÝCH CIHEL

Příprava
Před začátkem vlastního vyzdívání lícového zdiva z cihel klinker, nebo lícových cihel ( dále jen cihel) doporučujeme provést následující kroky.

Je třeba, aby celá dodávka cihel, celé potřebné množství bylo na staveništi. Cihly jsou dodávány na nevratných paletách a jsou zabaleny PE folií. Palety s cihlami skladujeme na rovném a suchém prostranství, aby nedošlo k jejich znečištění a jsou zabaleny PE folií. Palety s cihlami skladujeme na rovném a suchém prostranství, aby nedošlo k jejich znečištění a poškození ještě než budou zabudovány!

Cihly pro vlastní zdění odebíráme vždy z několika palet současně (alespoň ze 3 palet). Tímto opatřením zajistíme barevnou jednotnost celé fasády.

Nejdůležitější částí přípravy je důkladné rozměření rohů, řádků zdiva a všech prostupů v lícovém zdivu. Nejosvědčenější pomůckou pro správné rozměření je použití rohových latí, které tvoří boční hrany zděné fasády. Latě se ustaví do přesné svislice a dobře se ukotví. Latě by měly být hoblované o profilu např. 10x10 cm a nebo se mohou použít duralové profily slabších průřezů. Na latě zakreslíme jednotlivé řádky cihel a zvýrazníme parapety a překlady.Výška latí by měla být minimálně výškou jednoho podlaží.

Pamatujte, že pečlivé ustavení svislých latí a rozměření jednotlivých řádků fasády je nejdůležitější etapou přípravných prací před zahájením zdění!!!

Počítáme s tím, že ložná spára by měla mít šířku 10 - 12 mm, styčná 10 mm.

Speciální malty pro současné zdění a párování cihel:
Zásadně doporučujeme použít speciální malty pro současné zdění i spárování cihel, která zaručuje správnou dobu tuhnutí, nízkou nasákavost a má všechny další požadované vlastnosti.

Postup práce:
Připravíme si takové množství malty, které zpracujeme v intervalu 1-2 hodin.
Nejprve velice přesně vyzdíme rohy. Při vyzdívání rohů použijeme rohovou lať. Rozměření jednotlivých řádků musí být velice přesné. Po pečlivém vyzdění obou rohů líce do výšky 4 - 5 řádků nám zbývá vyzdívka vnitřního pole. Pro zachování stejné velikosti styčných spár doporučujeme položit si první vrstvu nejprve nasucho a styčné spáry zvětšit nebo zmenšit. Abychom při dalším zdění zachovávaly stále stejnou šířku spár, doporučujeme si na spodním řádku klinkrů udělat značky po 1 m, jimiž se budeme při dalším zdění řídit. Přesnost spár kontrolujeme u ložných spár dlouhou vodováhou a u styčných spár závažím. Styčná spára z 1. řádku váže na styčnou spáru 3. řádku, 2. atd.(dle zvolené vazby).
Konzistence malty by měla být mírně tuhá až plastická. Při zdění a současném spárování nanese maltu na řádek klinkerů v dostatečném množství, usadíme klinkery, přebytek malty opatrně ze spáry stáhneme zednickou lžicí tak, abychom neznečistili lícové plochy klinkerů. Po mírném zavadnutí malty spáry uhladíme spárovačkou. Po zaschnutí malty režné zdivo očistíme smetáčkem. Vyspárované režné zdivo chráníme před slunečními paprsky a deštěm minimálně 24 hodin od vyspárování.

Pozor - při zdění na hydroizolaci se každá 2. až 3. styčná spára první vrstvy klinkrů nechává bez malty, aby docházelo k provětrávání, případně k odtoku kondenzátu.

Speciální malta pro zdění a spárování
Zásadně doporučujeme použít speciální jednokrokovou maltu pro současné zdění i spárování cihel (například: maltu KLINKER KC VM 01 a KLINKER KC VK 01), která zaručuje správnou dobu tuhnutí, nízkou nasákavost a má všechny další požadované vlastnosti.

- malta KLINKER KC VM 01
- slouží ke zdění a současnému spárování lícového či režného zdiva ze silně savých lícovek s nasákavostí 7-10%. Také pro zdění komínu, krbu, pohledového zdiva v interiéru i exteriéru.
- vlastnosti - silně savé cihly není třeba vlhčit - nedochází ke ztržení malty - vzniká vysoce pevné spojení - nedochází ke vzniku trhlin - odolnost proti účinkům počasí - po vytvrdnutí mrazuvzdorná - odolná proti účinkům deště - nedochází ke snížení paropropustnosti - snižuje náklady na výstavbu
- barvy - šedá, jasně bílá, černá, tmavě šedá, antracit, bílobéžová, bílošedá
- technické vlastnosti - pevnost v tlaku - min. 5 Mpa, zpracovatelnost cca 2 hodiny, záměsová voda - cca 5,5 litru / 40 kg, vydatnost - cca 26 litru / 40 kg, teplota při zpracování - nad + 5 C, pytle po 40 kg

- malta KLINKER KC VK 01
- slouží ke zdění a současnému spárování lícového či režného zdiva ze slabě savých lícovek s nasákavostí 4 – 7%. Vhodná rovněž pro zdění komínů, krbů, pohledového zdiva v interiéru i exteriéru
- vlastnosti - silně savé cihly není třeba vlhčit - nedochází ke ztržení malty - vzniká vysoce pevné spojení - nedochází ke vzniku trhlin - odolnost proti účinkům počasí - po vytvrdnutí mrazuvzdorná - odolná proti účinkům deště - nedochází ke snížení paropropustnosti - snižuje náklady na výstavbu
- barvy - šedá, jasně bílá, černá, tmavě šedá, antracit, bílobéžová, bílošedá
- technické vlastnosti - pevnost v tlaku - min. 5 Mpa, zpracovatelnost cca 2 hodiny, záměsová voda - cca 4,5 litru / 40 kg, vydatnost - cca 26 litru / 40 kg (t.j. na 1 m2), teplota při zpracování - nad + 5 C, pytle po 40 kg

- malta KLINKER KC
- je určena pro současné zdění a spárování klinker a lícových cihel.
- barvy - šedá, antracit, bílobéžová, bílošedá,
- technické vlastnosti - malta KLINKER KC - pevnost v tlaku - min. 15 Mpa, zpracovatelnost cca 2 hodiny, záměsová voda - cca 5-7 litrů / 40 kg, vydatnost - cca 26 litru / 40 kg, teplota při zpracování - nad + 5 C, pytle po 40 kg

Důležité upozornění: vodorovné, nebo šikmé spáry (např. na koruně zdi apod.) vystavené přímým účinkům dešťové vody zásadně doporučujeme po dokonalém vyzrání malty (nejdříve po 21 dnech) a po dokonalém očištění zdiva, dodatečně ošetřit kvalitním hydrofobním nátěrem.
Doporučujeme nepřekročit množství záměsové vody a dokonale vyhladit a zatáhnout spáry. Případné znečištění zdiva čistit pouze max. 8 % kyselinou octovou (ocet používaný v domácnosti), přičemž je nutno před čištěním spáry dokonale navlhčit vodou, např. kropením hadicí, aby se zabránilo průniku kyseliny do malt KLINKER KC VM 01, KLINKER KC VK 01, případně KLINKER KC. Po vyčištění je nutno celý povrch dokonale omýt vodou.

Míchání: při zpracování je nutno použít vodu dle požadavku ČSN 732028, nebo pitnou vodu.

Je nepřípustné rozmíchávat a zpracovávat již jednou rozmíchanou maltu !

CIDOS, s.r.o., Popovice 99, 506 01 Jičín, Ič 25278321, Dič CZ25278321,
reg. v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové (odd. C, vložka 12363)
Ing. Miroslav Charamza - 607 544 589, 724 070 769, e-mail: cidos@cidos.cz